Bokning

Vi besiktar personbilar, motorcyklar, lastbilar, släpvagnar och bussar. Tid för kontrollbesiktning kan bokas online, via mail eller telefon 0411-12600, kl. 8-9 samt 13-14. Kontrollbesiktning av lätt lastbil med axelavstånd mer än 4,00 m bokas på telefon. Även registreringsbesiktning och Enskilt Godkännande bokas på telefon. Du är naturligtvis alltid välkommen att besöka oss på Östra Zinkgatan 4 i Ystad för att göra din bokning.

Lätta fordon: efterkontroll utan tidsbeställning kl. 8.00-11.30 och
13.30-15.30 (väntetid kan förekomma)

Tunga fordon: efterkontroll endast med bokad tid


Personbilar och lastbilar som inte överstiger 3 500 kg i totalvikt ska kontrollbesiktas

  1. första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första gången

  2. andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes

  3. därefter senast 14 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes. Du kan när som helst göra en kontrollbesiktning, så länge tiden mellan besiktningarna inte överstiger 14 månader.

  4. fordon som är 30 år och äldre ska besiktas 24 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes.

 

Fordon som är 50 år och äldre samt mc 40 år och äldre är befriade från besiktningsplikten.

För besiktningsbefriade fordon erbjuder YBB vanlig kontrollbesiktning som registreras i Transportstyrelsens register, eventuell efterkontroll är kostnadsfri. 


Samtliga bilar som kontrollbesiktats av YBB får en besiktningsdekal som visar
månad och år för senaste kontrollbesiktning.


Se besiktningsdatum för ditt fordon
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/fordonsbesiktning/


Kontrollbesiktning av tunga fordon

Tunga fordon som personbilar, lastbilar, bussar och tillhörande släpvagnar, med en totalvikt över 3 500 kg, ska kontrollbesiktas första gången inom 12 månader efter att fordonet för första gången togs i trafik. Därefter kontrollbesiktas fordonet senast 12 månader efter den månad då senast föregående fullständiga kontrollbesiktning ägde rum.

Kontrollbesiktning av motorcyklar och bildragna släpvagnar med totalvikt under 3 500 kg

Fordonet ska kontrollbesiktas första gången senast 48 månader efter den månad då fordonet första gången togs i trafik. Därefter senast 24 månader efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.