Integritetspolicy

Offentlighetsprincip & sekretess
Cookie policy

Offentlighetsprincip och sekretess

Besiktningsprotokollet är en offentlig handling och Ystad Bilbesiktning har därmed skyldighet att lämna ut det vid förfrågan. Om du har tillgång till registreringsnumret kan du alltid efterfråga besiktningsprotokoll utfärdade av Ystad Bilbesiktning. Ystad Bilbesiktning för inga noteringar om vilka protokoll som efterfrågats eller av vem eller för vilka ändamål.

Information om fordonet, utöver vad som framgår av besiktningsprotokoll och eventuella intyg, som är offentliga handlingar, lämnas ej ut till annan än ägaren av fordonet eller ägarens ombud.
Övrig information hålls mellan Ystad Bilbesiktning och kunden.
När det krävs enligt lag får Ystad Bilbesiktning frisläppa konfidentiell information. Uppdragsgivaren eller berörd person meddelas om vilken information som lämnas, om detta inte är förbjudet enligt lag.

Vi följer Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Alla personuppgifter som lämnas till oss som kund eller leverantör hanteras enbart internt och lämnas inte ut till tredje part förutom vid myndigheters förfrågan.