Kontrollbesiktning

Kontrollbesiktning utförs enligt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2017:54.
Vi kontrollerar bl a:

 • Bromssystem
 • Stomme
 • Hjul och styrsystem
 • Hjul och styrsystem
 • Drivsystem
 • Karosseri
 • Kommunikation
 • Övrigt
 • Miljökontroll

GASDRIVNA FORDON
Gastanken måste innehålla tillräckligt mycket gas för att kunna provköras och vara frilagd för kontroll, även övriga bränslesystemet måste vara frilagt vid besiktningstillfället.
Om gastanken inte är frilagd krävs ett godtagbart intyg (inte äldre än 15 månader) som visar att bränslesystemet redan har kontrollerats gällande skador, fastsättning och täthet på gastank samt att det övriga bränslesystemet också genomgått en kontroll. Intyget ska vara utfärdat av fordonstillverkaren eller dess representant, alternativt av ett företag som har verksamhet inom konvertering, reparation eller kontroll av bränslesystem för gas. Priset för besiktningen är samma som för övriga bilar.

Mer om kontrollbesiktning

Vi utför kontroll av bl a:

Bromssystem

 • total bromskraft, retardationsförmåga
 • bromskraftfördelning mellan hjulen på samma axel
 • prestanda
 • parkeringsbromsens funktion

Stomme

 • rostskador, sprickor på bland annat bärande konstruktion
 • golv
 • hjulhus
 • vitala infästningar

Hjul och styrsystem

 • slitage på fram-/bakvagn
 • fjädring
 • däck och styrdetaljer

Drivsystem

 • motor
 • bränsle-, el- och avgassystem
 • kraftöverföring

Karosseri

 • dörrar
 • bilbälten
 • säten
 • vindrutor
 • utrustning
 • huv
 • lastsäkringsutrustning

Kommunikation

 • blinkers
 • strålkastare
 • fram- och baklyktor
 • reflexer
 • vindrutetorkare och –spolare
 • signalanordning
 • backspeglar

Övrigt

Exempelvis varningstriangel, larm- och draganordning.

Miljökontroll

Mätning av halter av koloxid (CO) och kolväten (CH) vid tomgång, koloxid- och lambdavärdet vid förhöjt varvtal. Vi mäter opacitetsvärdet (värdet av partiklar och sot i avgaserna) på dieselbilar och bedömer bullernivån. OBD kontroll utförs på berörda lätta personbilar och lastbilar.

Registreringsbesiktning

Vi fastställer fordonets identitet samt annan teknisk data och kontrollerar att fordonet uppfyller befintliga miljö- och utrustningskrav.

Importerat fordon

Efter godkänd ursprungskontroll hos Transportstyrelsen kan vi utföra en registreringsbesiktning. Mer information hittar ni på Transportstyelsens hemsida.

Kontrollbesiktning utförs med fördel i samband med registreringsbesiktning.

Enskilt godkännande

Enskilt godkännande görs enbart på nya fordon. Fordonen måste uppfylla alla krav som ett typgodkänt fordon, men bedömningen görs för varje fordon för sig (i enlighet med föreskrift TSFS 2010:2). Mer information finns på Transportstyelsens hemsida.

ADR-besiktning

ADR står för “European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road” (europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg).

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap utfärdar föreskrifter om inrikes väg- och terrängtransporter av farligt gods. Mer information finns på msb.se

Lämplighetsbesiktning

Lämplighetsbesiktning krävs på fordon med specifikt användningsområde, till exempel ambulans eller bil för trafikskola.

Besiktningsperioder

Personbilar och lastbilar som inte överstiger 3 500 kg i totalvikt ska kontrollbesiktas

 • första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första gången
 • andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes
 • därefter senast 14 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes. Du kan när som helst göra en kontrollbesiktning, så länge tiden mellan besiktningarna inte överstiger 14 månader.
 • fordon som är 30 år och äldre ska besiktas 24 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes.

Fordon som är 50 år (oavsett vikt) och äldre samt mc 40 år och äldre är befriade från besiktningsplikten. Fordon som används i yrkestrafik omfattas ej av besiktningsbefrielsen och ska besiktas varje år.

För besiktningsbefriade fordon erbjuder YBB vanlig kontrollbesiktning som registreras i Transportstyrelsens register, eller trafiksäkerhetskontroll som ej rapporteras till Transportstyrelsen. Eventuell efterkontroll utför vi kostnadsfritt.

Samtliga bilar som kontrollbesiktats av YBB får en besiktningsdekal som visar månad och år för senaste kontrollbesiktning. (visar bild av dekalen)

Se besiktningsdatum för ditt fordon
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/fordonsbesiktning/

Kontrollbesiktning av tunga fordon

Tunga fordon som personbilar, lastbilar, bussar och tillhörande släpvagnar, med en totalvikt över 3 500 kg, ska kontrollbesiktas första gången inom 12 månader efter att fordonet för första gången togs i trafik. Därefter kontrollbesiktas fordonet senast 12 månader efter den månad då senast föregående fullständiga kontrollbesiktning ägde rum.

Kontrollbesiktning av motorcyklar och lätta släpvagnar med totalvikt under 3 500 kg

Fordonet ska kontrollbesiktas första gången senast 48 månader efter den månad då fordonet första gången togs i trafik. Därefter senast 24 månader efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

Tung lastbil, buss och tungt släp

Första besiktning skall göras inom 12 månader, där efter senast vart 12:e månad ifrån senast gjorda besiktning. OBS!! Tänk att personbil klass II (Husbil) med totalvikt över 3,5 ton också har 12 månaders intervall.

Gasolkontrollen ingår inte längre i den obligatoriska besiktningen för husvagn och husbil. Vi rekommenderar att utföra en gasolkontroll när du har tid för kontrollbesiktning. Vi kontrollerar slangar, rörledningar och övriga gasolkomponenter som kan påverka säkerheten. För din egen säkerhet så utför en gasolkontroll minst vartannat år. Vissa campingplatser kräver godkänd gasolkontroll eftersom uppställning av husbilar och husvagnar ofta sker mycket tätt och brandspridningen är snabb mellan vagnar och förtält.

Öppettider & Hitta hit

Öppettider

måndag - fredag
7.00-16.00,
lördagar och helgdagar stängt

23 december 7.00-12.00

lunchstängt
12.00-13.00

Efterkontroll utan tidsbeställning
8.00-11.30, 13.30-15.30